Nástroje pro SEO & SERP Optimalizaci
Registrace

Slovníček pojmů a názvů nejen z oblasti SEO a SERP

SERP - Search Engine Results Page

Tedy stránka s výsledky vyhledávání internetového vyhledavače, tolik definice a překlad. Za určitou formu paradoxu lze
považovat další výklad, resp překlad zkratky SERP, Search engine results position, tedy pozice ve výsledcích vyhledávače.

SEO - Search Engine Optimization

Tedy optimalizace stránek pro vyhledávače za účelem dosažení nejlepších pozic v SERP.