Nástroje pro SEO & SERP Optimalizaci
Registrace

SERP.cz - o provozu stránek, prohlášení a všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Autoři, správci i administrátoři mohou kdykoliv a to i bez nutnosti udání důvodu zabkokovat jakoukoliv IP adresu nebo
doménové jméno pro přístup na stránky a užívání nástrojů a utilit.

Používání utilit a nástrojů je dobrovolné a jejich užíváním nevzniká nárok na žádné finanční či jiné plnění,
není-li na příslušné stránce uvedeno jinak.

Je zakázáno vkládat příspěvky, nabídky, které odporují slušnosti a obecnému etickému kodexu. Je zakázáno vkládat
jakékoliv informace nebo odkazy vedoucí na materiály odporující platným legislativním předpisům. Autoři, správci nebo
administrátoři takovéto příspěvky bez zbytečných odkladů odstraní po zjištění jejich existence na stránkách.

Je zakázáno používat utility a nástroje stránek způsobem, který poškozuje jejich funkčnost nebo by tuto negativně ovlivňoval.

Poskytování informací o návštěvnících, uživatelech a zákaznících

Neposkytujeme žádné a to za žádných okolností ani pro žádné účely a nikomu.

Prohlášení

Stránky neobsahují žádné materiály ani zdroje odporující autorským právům,
veškerá grafika i případné nevlastní užité scripty jsou freeware nebo open source.

Obrázky, video a audio soubory jsou vloženy do stránek na základě otevřeného licenčního práva nebo se souhlasem majitele
nebo osoby oprávněné nebo osoby, o které se autoři článků důvodně domnívají, že disponuje autorskými právy k médiu.

Odpovědnost

Autoři stránek, autoři scriptů a funkcí, autoři designu, provozovatelé stránek, správci stránek, provozovatelé hostingu
ani nikdo další nenesou odpovědnost za funkčnost, výsledky a informace obsažené na těchto stránkách nebo
na nich generované, každý uživatel vstupuje na stránky dobrovolně a nástroje používá na základě svého rozhodnutí
a tedy na vlastní zodpovědnost.